مزایای نمایندگی گوشیمکو

ضمن تبریک پیوستن شما به خانواده بزرگ نمایندگان گوشیمکو (سامانه ردیابی گوشی های موبایل و تبلت های مفقودی و مسروقه)

به پاس همراهی شما نمایندگان گرامی سامانه گوشیمکو با افتخار اعلام می نماییم علی رغم هزینه های قابل توجه نگهداری سرور ردیابی و هزینه های دفتر مرکزی،

بخشی عمده ای از مبلغ دریافتی بابت ردیابی، بعنوان ‘کارمزد نمایندگی’ به شما پرداخت خواهد شد. 

لذا تسویه حساب به صورت ماهانه بوده و مبلغ پنجاه هزارتومان به ازای هر ثبت درخواست که منجر به انصراف نشود به شما تعلق خواهد گرفت.

 

برای مثال :

اگر روزانه فقط و فقط ده درخواست ردیابی توسط شما ثبت شود، مبلغ کارمزد آن ماه،‌ پانزده میلیون تومان خواهد شد.